516 233 714 biuro@bhp-safety.pl

Każdy pracodawca zobligowany jest do tego, aby zapewnić pracownikom zatrudnionym w zakładzie pracy nie tylko wstępne, ale i okresowe szkolenia BHP. Ich celem jest zaktualizowanie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w danym miejscu i na określonym stanowisku. Jest to również najlepsza okazja do tego, aby poinformować i zaznajomić ich ze wszystkimi nowo wprowadzonymi rozwiązaniami organizacyjno-technicznymi. W tym wpisie wyjaśniamy, jak często powinny być przeprowadzane okresowe szkolenia BHP.

Częstotliwość szkoleń BHP

Częstotliwość obowiązkowych okresowych szkoleń BHP zależy od stanowiska zajmowanego przez pracownika w danym zakładzie pracy.

  • Raz na rok powinny być przeprowadzane szkolenia BHP dla pracowników zajmujących stanowiska robotnicze, na których wykonywane są prace zaliczane do grupy szczególnie niebezpiecznych, a więc takich, w których występuje duże zagrożenie dla zdrowia i zagrożenia wypadkowe.
  • Raz na 3 lata przeprowadzane są szkolenia dla pracowników zajmujących stanowiska robotnicze.
  • Raz na 5 lat okresowe szkolenia BHP przeprowadzane są dla: pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (w szczególności kierownicy, mistrzowie, brygadziści), pracowników inżynieryjno-technicznych, technologów i organizatorów produkcji, projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania służby BHP, pracowników narażonych na czynniki niebezpieczne, uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia oraz pracowników, których praca związana jest z odpowiedzialnością w zakresie BHP.
  • Raz na 6 lat należy przeprowadzać szkolenia dla pracowników administracyjno-biurowych, którzy znajdują się w wyższej niż trzecia kategoria ryzyka.

Warto przy tym dodać, że szkolenia okresowe nie są obowiązkowe w przypadku pracowników administracyjno-biurowych, którzy zakwalifikowani są do grupy objętej nie wyższą niż trzecia kategoria ryzyka.

Częstotliwość przeprowadzania okresowych szkoleń BHP regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860).