516 233 714 biuro@bhp-safety.pl

E-LEARNING – POZNAŃ

Zaletami tego typu szkoleń są m.in.

1) Oszczędność czasu
Twoi pracownicy korzystają ze szkolenia w dowolnym czasie bez konieczności rezygnacji z ustalonego harmonogramu pracy i ważniejszych obowiązków, a Ty nie tracisz na oddelegowaniu pracownika od pracy na dzień lub nawet dwa

2) Oszczędność pieniędzy
Szkolenia okresowe bhp online są tańsze niż w formie tradycyjnego kursu bhp. Nie potrzebujesz także wynajmu sali szkoleniowej, sprzętu ani wykładowców. Nie tracisz na czasie pracy pracowników. Ponadto zawsze istnieje możliwość negocjacji ceny.

3) Wygoda
uczestnicy szkolenia otrzymują dostęp do platformy na min. 1 miesiąc. W tym czasie mogą korzystać z materiałów szkoleniowych bez konieczności rozpoczynania i zakończenia kursu za jednym razem, a ty otrzymujesz pełną dokumentację w wersji elektronicznej lub papierowej i możesz łatwo nią zarządzać.

4) Atrakcyjna i nowoczesna forma szkoleń
uczestnicy szkolenia dzięki nowoczesnej formie przestaną postrzegać bhp jako nużące szkolenia i stratę czasu i z pewnością wyniosą więcej wiedzy

5) Większa efektywność
komfortowa i wygodna forma szkolenia, możliwość powrotu do materiałów w dowolnym czasie oraz przejrzysta treść pozwala na szybsze i efektywniejsze przyswajanie wiedzy

Szkolenia bhp w formie e-learningu, czyli samokształcenia kierowanego, prowadzone są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. ws. szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180 poz. 1860). 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. z poź. zm

eler - E-learning

Informacje dodatkowe

Szkolenia bhp w formie e-learningu, czyli samokształcenia kierowanego, prowadzone są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. ws. szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180 poz. 1860). 

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem samokształcenie kierowane to forma szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

W związku z powyższym szkolenia przez Nas przeprowadzane są pełnoprawne, zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi i są w pełni akceptowane przez Państwową Inspekcję Pracy i inne organy nadzoru nad warunkami pracy.

Podstawa prawna mówi, że okresowe szkolenia bhp są przeznaczone dla:

  • pracodawców, i innych osób kierujących pracownikami,
  • pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • pracowników administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • mogą być prowadzone w ramach samokształcenia kierowanego (e-learn
Akt prawny:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. z poź. zm

E-learning – FAQ

Informacje ogólne
  • Po złożeniu zamówienia uczestnicy szkoleń bhp otrzymują indywidualny dostęp do platformy szkoleniowej, w której będą mogli korzystać z zamieszczonych w niej zasobów. Dostęp do platformy jest przyznawany na określony czas lub bezterminowo, zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy.
  • Czas potrzebny na przyswojenie wiedzy zależy od preferencji i możliwości uczestnika. Z materiałów szkoleniowych można korzystać w ilości potrzebnej uczestnikowi, bez konieczności powtarzania poprzednich kroków.
  • Po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi, uczestnicy kursu zaliczają egzamin końcowy. O jego wyniku informowani są automatycznie. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego bhp, a pracodawca niezbędną dokumentację z przebiegu szkolenia.
  • Obsługa platformy nie wymaga instalowania programów oraz wygórowanego wymagania technicznego. Korzystanie z platformy jest proste i logiczne a jeśli będą mieli Państwo jakieś pytania zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Zamówienie Szkolenia
Szkolenie BHP online można zamówić w następujący sposób:

a. wypełnij formularz zamówienia i prześlij zamówienie e-mailem na adres biuro@bhp-safety.pl  

b. zadzwoń na numer tel. 516 233 714 w celu ustalenia z Państwem szczegółów realizacji usługi. 

PŁatność
Po zamówieniu szkolenia otrzymasz od nas wszystkie informacje na temat płatności oraz fakturę na zamówione usługi.
Potwierdzenie ukończenia szkolenia
Otrzymasz pełnoprawne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP oraz wymaganą dokumentację.