516 233 714 biuro@bhp-safety.pl

Szkolenia wstępne BHP

Szkolenia wstępne BHP – składa się z dwóch etapów:

  • Instruktażu ogólnego: przeprowadzanego przed dopuszczeniem do pracy, dla każdego nowo zatrudnianego pracownika.

 

  • Instruktażu stanowiskowego: przeprowadzanego przed dopuszczeniem do pracy, dla każdego nowo zatrudnianego pracownika lub dla pracownika przenoszonego na inne – nowe stanowisko pracy. Instruktaż stanowiskowy BHP dodatkowo musi być przeprowadzany dla pracowników już pracujących w przypadku: wprowadzenia na stanowisku zmian warunków techniczno-organizacyjnych, w szczególności zmian procesu technologicznego, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń.

Każdy Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do wykonywania swoich obowiązków.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 237 ust 3. § 2 Kodeksu Pracy