516 233 714 biuro@bhp-safety.pl

WSPARCIE DLA HR – POZNAŃ

 

Realizujemy szereg szkoleń oraz warsztatów związanych z bieżącą obsługą HR.

Prowadzimy doradztwo, wywiady, rozmowy i badania diagnostyczne.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo m.in. szkolenia pierwszej pomocy, szkolenia z zakresu wsparcia dla menedżerów, team liderów, kierowników.

 

Doradztwo, konsultacje HR

  • Wywiad z kadrą zarządzającą
  • Rozmowy z pracownikami
  • Przeprowadzanie badań diagnostycznych
  • Opracowanie propozycji rozwiązań/rekomendacji/wskazań praktycznych
  • Wsparcie dla menedżerów, team liderów, kierowników (emocje, sposoby myślenia, procesy, komunikacja, budowanie równowagi w pracy, relacje z pracownikami)

Diagnostyka procesów personalnych

  • Rozmowa z klientem – kontrakt
  • Przeprowadzenie diagnozy – elastyczność narzędzi badawczych do potrzeb klienta (organizacji)
  • Opracowanie raportu z wynikami diagnozy
  • Opracowanie propozycji rozwiązań – na życzenie klienta

Szkolenia, warsztaty, konsultacje i wparcie merytoryczne (badania sondażowe)

Tematy szkoleń:

1. Zmiana w organizacji – diagnoza, etapy przejścia przez zmianę – rola lidera, przełamywanie oporu pracowników.

2. Strategiczna rola pracownika w firmie – czyli jak zbudować myślenie systemowe pracowników oraz ich odpowiedzialność za rolę w firmie?

3. Kreatywna odwaga – kształtowanie innowacyjnego i przedsiębiorczego środowiska pracy (zespoły i ich menedżerowie), przełamywanie schematów myślenia; nawyki skutecznego działania; design thinking – kreatywne rozwiązywanie problemów.

4. Idea marki hr (nowe era marketingu relacji).

5. Wellbeing w Twojej Firmie – dlaczego to takie ważne w erze milenialsów.