516 233 714 biuro@bhp-safety.pl

Szkolenia Okresowe BHP

Czasookresy prowadzenia szkoleń okresowych BHP:

  • Nie rzadziej niż raz do roku – stanowiska robotnicze wykonujące prace szczególnie niebezpieczne
  • Nie rzadziej niż raz na 3 lata – stanowiska robotnicze realizowane w formie instruktażu
  • Nie rzadziej niż raz na 5 lat – pracownicy zatrudnienie na stanowiskach inżynieryjno – technicznych jak konstruktor, projektant lub technolog (organizowane w formie kursu, seminarium bądź samokształcenia kierowanego)
  • Nie rzadziej niż raz na 6 lat – pracownicy administracyjno-biurowi, którzy nie są narażeni na czynniki uciążliwe, szkodliwe lub niebezpieczne, a także pracownicy pełniących obowiązki BHP (organizowane w formie kursu, seminarium bądź samokształcenia kierowanego)
  • Nie rzadziej niż raz na 5 lat – pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami (organizowane w formie kursu, seminarium bądź samokształcenia kierowanego)

Każdy Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do wykonywania swoich obowiązków.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 237 ust 3. § 2 Kodeksu Pracy