516 233 714 biuro@bhp-safety.pl

SZKOLENIA OKRESOWE BHP – POZNAŃ

W każdym zakładzie pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom nie tylko wstępne szkolenia, ale także okresowe szkolenia i kursy BHP. Mają one na celu zaktualizowanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu utrzymania bezpieczeństwa i higieny pracy w danym miejscu. Są one także konieczne, aby poinformować i przeszkolić pracowników w związku z wprowadzeniem nowych rozwiązań organizacyjno-technicznych.
Od wielu lat współpracujemy z Klientami z wielu branż takich, jak usługowa, logistyczna, produkcyjna czy energetyczna, oferując rozmaite usługi bhp, usługi ppoż., szkolenia BHP oraz z pierwszej pomocy. Dokładamy wszelkich starań, aby wychodzić naprzeciw potrzebom naszych Klientów. Dlatego rzetelnie i szczegółowo analizujemy każde zlecenie, uwzględniając charakterystykę i problematykę konkretnej dziedziny.

Kursy BHP – czasookresy prowadzenia szkoleń okresowych

Okresowe szkolenia BHP prowadzone są w różnych odstępach czasu zależnych od zajmowanego przez pracownika stanowiska. Duża ich część przeprowadzana jest w formie kursów BHP, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Wyjątek stanowią jedynie szkolenia dla osób na stanowiskach robotniczych.
Czasookresy dla poszczególnych funkcji powinny być przeprowadzane:
• nie rzadziej niż raz do roku – dla stanowisk robotniczych wykonujących prace szczególnie niebezpieczne,
• nie rzadziej niż raz na 3 lata – dla stanowisk robotniczych, szkolenia realizowane są w formie instruktażu,
• nie rzadziej niż raz na 5 lat – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych takich, jak konstruktor, projektant czy technolog,
• nie rzadziej niż raz na 6 lat – dla pracowników administracyjno-biurowych, którzy nie są narażeni na szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne czynniki oraz dla pracowników pełniących obowiązki BHP,
• nie rzadziej niż raz na 5 lat – dla pracodawców oraz pozostałych osób kierujących pracownikami.
Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z usług naszej firmy, zapraszamy do kontaktu. Udzielimy wszelkich, niezbędnych informacji, odpowiemy na pytania, a także przedstawimy szczegółowe warunki podjęcia współpracy.

Każdy Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do wykonywania swoich obowiązków.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 237 ust 3. § 2 Kodeksu Pracy

bhpokre - Szkolenia okresowe BHP