516 233 714 biuro@bhp-safety.pl

Blog

Kto odpowiada za stan bezpieczeństwa i higienę pracy w zakładach pracy?

W Polsce BHP jest obszarem ściśle regulowanym przez prawo, a jego przestrzeganie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników. Odpowiedzialność...
Czytaj dalej

Zasady postępowania w przypadku zagrożenia pożarowego w budynku firmowym

Pożar w budynku firmowym to sytuacja, która może mieć poważne konsekwencje dla przedsiębiorstwa. Dlatego ważne jest, aby wszyscy pracownicy wiedzieli,...
Czytaj dalej

Na czym polega wstępne szkolenie BHP pracownika?

Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 237 ust 3. § 2 KC) każdy pracodawca zobligowany jest do zapewnienia swoim pracownikom odpowiedniego...
Czytaj dalej

Szkolenia BHP w czasie stanu epidemiologicznego

W czasie stanu epidemiologicznego obowiązują szczególne przepisy dotyczące przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wynika to ze szczególnych...
Czytaj dalej

Okresowe szkolenia BHP – jak często powinny być wykonywane?

Każdy pracodawca zobligowany jest do tego, aby zapewnić pracownikom zatrudnionym w zakładzie pracy nie tylko wstępne, ale i okresowe szkolenia...
Czytaj dalej

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej jest niezwykle cenna. Tak naprawdę każdy powinien mieć podstawową wiedzę z tego zakresu, gdyż istnieje...
Czytaj dalej

Szkolenia BHP w technologii VR

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi odbycia szkolenia zarówno przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku (szkolenie wstępne), jak i cyklicznie w...
Czytaj dalej

Co to jest wypadek przy pracy? Wypadek w drodze do pracy i zdarzenia potencjalnie wypadkowe. Zasady postępowania

Zgodnie z definicją za wypadek przy pracy uważa się: Nagłe zdarzenie Wywołane przyczyną zewnętrzną Powodujące uraz lub śmierć Które nastąpiło...
Czytaj dalej