516 233 714 biuro@bhp-safety.pl

OBsługa BHP


Współpracujemy na podstawie długoterminowych umów lub zleceń jednorazowych, 
realizujemy m.in.:

 

 • Szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych
 • Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • Pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych
 • Opracowywanie instrukcji do maszyn i urządzeń
 • Opracowania oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP
 • Opracowywanie analizy stanu BHP
 • Doradztwo prawne i techniczne z zakresu BHP
 • Opiniowanie zgodności z obowiązującymi przepisami BHP
 • OUTSOURCING z zakresu BHP w formie umowy stałej
 • Opracowanie instrukcji stanowiskowych BHP
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczych w zakresie kart ubraniowych pracowników i kart środków ochrony indywidualnej, tworzenie tabel przydziału odzieży roboczej, obuwia i środków ochrony indywidualnej
 • Doradztwo w zakresie odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej
 • Tworzenie aktów wewnętrznych w zakresie BHP i PPOŻ.
 • Tworzenie list kontrolnych stanu BHP i PPOŻ

Nasze usługi BHP prowadzone są zgodnie z  (art. 23711§2) Kodeksu Pracy  oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – ( Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997r., z późn. zm.).

Opinie o nas

Profesjonalne podejście do realizowanych szkoleń i usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przejawiasię prawdziwym zaangażowaniem na każdym etapie działania.

Leszek Matysiak

Współwłaściciel, Rembud

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy. Mamy wiele słów uznania dla kreatywności, a także kompleksowej i profesjonalnej obsługi klienta. Jakość usług swiadczonych przez firmę pozwala nam wydać pozytywną rekomendację wobec przyszłych klientów firmy Safety BHP i PPOŻ Daniel Kańduła.

Dominik Futro

Forker

Terminowość i staranność realizacji zleceń pozwalaja ocenić firmę jako solidnego i profesjonalnego partnera dajacego gwarancję oraz pełnowartościową współpracę.

Kinga Korczak-Dymitruk

Prokurent, Nuhmens Poland Sp. z o.o.