516 233 714 biuro@bhp-safety.pl

SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ – POZNAŃ

W naszej firmie oferujemy profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdy zakład pracy powinien być wyposażony w sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy. Jest on niezbędny w razie wypadku i powinien być odpowiednio wyposażony we wszystkie środki potrzebne do udzielania takiej pomocy. Co więcej, w każdej firmie powinna zostać wyznaczona jedna lub kilka osób, które są odpowiednio przeszkolone i odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Poza standardowymi kursami w naszej ofercie posiadamy także szkolenia VR z tego zakresu. Obsługujemy przedsiębiorstwa ze wszystkich dziedzin, spośród których możemy wymienić branżę usługową, produkcyjną, logistyczną, dystrybucyjną, a także energetyczną. Zapewniamy naszym Klientom terminowość realizacji zleceń, rzetelne wykonanie oraz analizę problematyki Państwa branży. Nasze szkolenia z pierwszej pomocy realizujemy w Poznaniu, Luboniu oraz innych okolicznych miejscowościach.

Zakres naszych szkoleń z pierwszej pomocy

Wszystkie nasze szkolenia przeprowadzane są przez doświadczonych pracowników, którzy podchodzą do realizacji każdego zlecenia indywidualnie. Zdajemy sobie sprawę, że odpowiednie przeszkolenie pracowników powinno uwzględniać konkretną dziedzinę, w której pracują. W związku z tym na naszych szkoleniach z pierwszej pomocy zapewniamy:
• wykwalifikowaną kadrę instruktorów,
• wykład oraz ćwiczenia praktyczne,
• profesjonalny sprzęt szkoleniowy,
• bogate materiały szkoleniowe.
Dodatkowo po szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie o jego ukończeniu. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej czy kurs bhp lub pozostałych kursów z naszej oferty, zachęcamy do kontaktu. Udzielimy wszelkich, dodatkowych informacji, a także przedstawimy warunki współpracy.

Obowiązek w tym zakresie ciążący na pracodawcy wynika zarówno z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) jak i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

pierwsza pomoc jpeg 1 - Pierwsza pomoc