516 233 714 biuro@bhp-safety.pl

Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 237 ust 3. § 2 KC) każdy pracodawca zobligowany jest do zapewnienia swoim pracownikom odpowiedniego przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Jaki jest cel wstępnych szkoleń BHP? Co wchodzi w ich zakres?

Zakres szkoleń BHP

Wstępne szkolenia BHP mają na celu zapewnienie pracownikom odpowiedniego przygotowania teoretycznego i praktycznego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy na danym stanowisku. Jest to bardzo ważne w kontekście ochrony ich zdrowia i życia. Zgodnie z przepisami pracodawca powinien też zagwarantować osobom zatrudnionym bezpieczne warunki do wykonywania pracy, co również wynika z przepisów BHP.

Za przeprowadzanie szkoleń BHP odpowiadają wyłącznie osoby posiadające ku temu odpowiednie kwalifikacje. Nasza firma od wielu już lat specjalizuje się w organizacji szkoleń BHP w Poznaniu. Wszystkie kursy BHP, również wstępne, przygotowywane są z uwzględnieniem specyfiki branży, w której działa dana firma, oraz specyfiki wykonywanych przez pracowników zadań.

Jak przebiega wstępne szkolenie BHP?

Każde szkolenie wstępne BHP składa się z dwóch podstawowych etapów:

  • instruktaż ogólny, który przeprowadzany jest dla każdego nowo zatrudnionego pracownika przed dopuszczeniem do pracy;
  • instruktaż stanowiskowy, który dotyczy wiedzy z zakresu BHP niezbędnej do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Przeprowadzany jest zarówno dla nowo zatrudnionych pracowników, jak i dla pracowników, którzy zostali przeniesieni do pełnienia nowej funkcji.

Ten typ instruktaży powinien być przeprowadzany również dla osób pracujących w zakładzie pracy, jeśli np. zmieniły się warunki techniczno-organizacyjne na danym stanowisku.