516 233 714 biuro@bhp-safety.pl

W czasie stanu epidemiologicznego obowiązują szczególne przepisy dotyczące przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wynika to ze szczególnych środków ostrożności podejmowanych w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Do głównych założeń z tego zakresu zalicza się m.in. możliwość przeprowadzania szkoleń wstępnych BHP w całości za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

Jak przeprowadzać szkolenia BHP podczas epidemii?

W czasie trwania stanu epidemiologicznego wprowadzono ustawę, która odnosiła się do sposobu przeprowadzania szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny. Zgodnie z jej założeniami dopuszczone było organizowanie w całości szkoleń wstępnych BHP wyłącznie przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. Istnieje jednak kilka wyjątków od tej zasady, a dotyczą one instruktażu stanowiskowego. Tego typu szkolenia muszą odbyć się w formie stacjonarnej (tradycyjnej), a więc na stanowisku pracy, na którym pracownik jest zatrudniony.

W przypadku ogólnych szkoleń BHP z powodzeniem można wdrożyć tzw. e-learning, czyli samokształcenie kierowane, które odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. ws. szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180 poz. 1860). Jednocześnie istnieje możliwość prowadzenia kursów w tradycyjnej formie, a więc na sali wykładowej, jednak wówczas organizatorzy muszą zadbać o zachowanie tzw. reżimu higienicznego i sanitarnego (m.in. dezynfekcja, zachowanie odległości, maseczki).

Dlaczego warto przeprowadzać szkolenia BHP w trybie e-learningu?

Samokształcenie kierowane, czyli e-learning, to coraz chętniej wybierana forma przeprowadzania wstępnych szkoleń BHP online, nie tylko w czasie stanu epidemiologicznego. Dlaczego jej popularność stale rośnie? Jest ku temu kilka powodów. Przede wszystkim jest to oszczędność czasu, pieniędzy i wygoda. Pracownicy mogą korzystać ze szkolenia w dowolnym czasie, bez konieczności rezygnowania z obowiązków czy ustalonego harmonogramu pracy. Platforma jest dostępna przez minimum miesiąc, a w tym czasie uczestnicy mogą dowolnie korzystać z udostępnionych im materiałów szkoleniowych. Szkolenia okresowe BHP w wersji online są też tańsze od tradycyjnych kursów. Odpada konieczność wynajmu wykładowców, sali czy sprzętu.