516 233 714 biuro@bhp-safety.pl

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi odbycia szkolenia zarówno przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku (szkolenie wstępne), jak i cyklicznie w trakcie zatrudnienia (szkolenie okresowe). W myśl art. 237.3 Kodeksu pracy, pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on dostatecznej  znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ponadto sam pracodawca również musi przejść szkolenie bhp! Szkolenia BHP w obecnych czasach odbywają się nie tylko w formie stacjonarnej, ale również on-line.

Szkolenia BHP można podzielić na dwa rodzaje:
• Wstępne,
• Okresowe.

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest po przyjęciu nas do pracy, ale jeszcze przed jej rozpoczęciem. Pracodawca musi mieć pewność, że rozpoczynając pracę w jego firmie jesteśmy zaznajomieni z wszystkimi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy to nie tylko nowych pracowników, ale również stażystów i praktykantów ze szkół zawodowych. Wstępne szkolenie BHP podzielone jest na instruktaż ogólny i stanowiskowy. Szkolenie BHP jest ważne maksymalnie 12 miesięcy. W przypadku Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami należy przeprowadzić szkolenie maksymalnie do 6 miesięcy. Szkolenia okresowe mają na celu aktualizację i ugruntowanie wiadomości, umiejętności pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach. Dla pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy po raz pierwszy, przeprowadza się tzw. Pierwsze szkolenie okresowe w terminie podanym poniżej:

  • do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy – dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
  • do 12 miesięcy od rozpoczęcia prac – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych takich, jak konstruktor, organizator produkcji, projektant czy technolog,
  • do 6 miesięcy licząc od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka lub licząc od dnia dokonania oceny ryzyka – dla pracowników administracyjno-biurowych w zakładach pracy zakwalifikowanych do kategorii ryzyka wyżej niż 3 lub gdy w wyniku oceny ryzyka szkolenie jest konieczne,
  • do 6 miesięcy od rozpoczęcia prac – dla pracodawców oraz pozostałych osób kierujących pracownikami,
  • do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy – inni niewymienieni powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia BHP a rozwój technologii

Postęp technologii pozwolił na wprowadzenie szkoleń BHP w technologii VR, czyli wirtualnej rzeczywistości. Szkolone w ten sposób osoby mając przed oczyma daną sytuację, zazwyczaj reagują inaczej niż na rutynowym szkoleniu. Pozwala to na lepsze zapamiętanie zasad postępowania. Technologia VR w szkoleniach BHP działa na zasadzie aplikacji powstałej z interaktywnych modeli 3D oraz filmów o zasięgu 360 stopni. Osoba szkolona zakłada specjalne gogle, aplikacja uruchamia się, i przenosi szkolonego w inny świat. Każda reakcja i podjęta decyzja ma wpływ na finalny wynik. Dzięki tego typu technologiom na szkoleniach pracownicy uczą się wyłączać emocje podczas kryzysowych sytuacji i działać z trzeźwym umysłem. Dzięki takim szkoleniom, ludzie w stresie działają automatycznie, zapewniając bezpieczeństwo sobie i osobom postronnym.