Oferta

Usługi w zakresie BHP

 • Szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych
 • Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • Pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych
 • Opracowywanie instrukcji do maszyn i urządzeń
 • Opracowania oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP
 • Opracowywanie analizy stanu BHP
 • Doradztwo prawne i techniczne z zakresu BHP
 • Opiniowanie zgodności z obowiązującymi przepisami BHP
 • OUTSOURCING z zakresu BHP w formie umowy stałej
 • Opracowanie instrukcji stanowiskowych BHP

Usługi w zakresie PPOŻ

 • Sporządzanie „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”
 • Opracowywanie analiz stanu bezpieczeństwa pożarowego
 • Doradztwo prawne i techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Opiniowanie zgodności z obowiązującymi przepisami PPOŻ.
 • Pomoc w realizacji nakazów i wystąpień organów kontrolnych
 • Oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi normami

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Zgodnie z art 209¹ § 1 pkt.2 kodeksu pracy każdy pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. W związku z tym proponujemy szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy, które pozwolą wywiązać się Państwu z tych wymagań prawnych. Szkolenie z pierwszej pomocy to:

 • Wykład oraz ćwiczenia praktyczne
 • Zapewniony profesjonalny sprzęt szkoleniowy
 • Wykwalifikowana kadra instruktorów
 • Bogate materiały szkoleniowe
 • Po szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

E-learning - Szkolenia BHP w formie kształcenia kierowanego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. z poź. zm., weszły w życie nowe przepisy dotyczące szkoleń BHP. Zmiany te umożliwiają przeprowadzenie szkoleń okresowych dla pracowników administracyjno-biurowych, kadry kierowniczej oraz pracodawców metodą samokształcenia kierowanego, tzw. e-learining. Zaletami tego typu szkoleń są m.in.:

 • Prosta i wygodna multimedialna forma szkoleń, która podnosi efektywność i zapamiętywanie materiału przez uczestnika
 • Elastyczny czas szkoleń, pozwalający na dopasowanie czasu pracy
 • Oszczędność czasu
 • Brak dezorganizacji pracy
 • Znaczna redukcja kosztów związanych ze szkoleniem